مشخصات فردی و زندگینامه
نام:سید محمود
نام خانوادگی:طاهری
نخصص ها:فقه و اصول

زندگی نامه

اینجانب اردیبهشت سال 1348 به دنیا آمدم. دروس جدید را تا سوم راهنمایی به اتمام رسانده و در سال 1362 هجری شمسی وارد حوزه علمیه رستم کلای (بوشهر) شدم و سالها از محضر حضرت آیت الله ایازی استفاده کردم. در سال 1370 برای ادامه تحصیل وارد حوزه علیمه قم شدم و بعد از اتمام دوره سطح حوزه، اکنون هفت سال است که  به درس خارج مشغول می باشم.اساتیدی در دوره درس سطح حوزه قم از آنها استفاده بردم عبارتند از: 1- آیت الله العظمی علوی گرگانی 2- آیت الله العظمی صافی گلپایگانی 3- حجت الاسلام حبیب الله طاهرى. اساتیدی که در درس خارج از آنها بهره برده و می برم عبارتند از:1- آیت الله العظمی علوی گرگانی 2- آیت الله العظمی صافی گلپایگانی 3- آیت الله احمدی یزدی 4- آیت الله مصطفوی 5- آیت الله سبحانی اکنون نیز به مدت تقریبا 15 ماه است که سردبیری ماهنامه طوبی را به عهده دارم.